USLOVI KORIŠĆENJA

Posetom sajta www.presslider.rs prihvatate uslove korišćenja navedene u daljem tekstu. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate i upoznate se pravilima istih, jer bilo kakvo korišćenje ove internet stranice podrazumeva Vaše prihvatanje uslova i pravila korišćenja navedenih u ovom dokumentu. PRESSLIDER zadržava pravo da izvrši delimične ili potpune promene web sajta ili opštih uslova upotrebe, bez prethodne najave. Stoga, molimo Vas da sledeći put kada nas posetite, ponovo proverite uslove kako biste bili upoznati sa eventualnim promenama do kojih je došlo.

1. ZAŠTITA PRIVATNOSTI

PRESSLIDER želi da vas upozna sa našim načinom prikupljanja, korišćenja i otkrivanja podataka dobijenih od vas i o vama. Ovaj segment opisuje na koji način postupamo sa informacijama prikupljenim kroz pružanje naših usluga ili usluga sa nama povezanih društava, kao što su veb-sajtovi, mobilni sajtovi, aplikacije (apps) i sprave (widgets) (zajedno u daljem tekstu „Usluge“). Korišćenjem Usluga, vi pristajete na uslove ovog dokumenta o zaštiti privatnosti.

Naše Usluge su namenjene opštoj javnosti, i nisu namenjene za upotrebu od strane lica mlađih od 14 godina. Ukoliko imate manje od 14 godina, ne možete koristiti naše Usluge niti nam dostavljati bilo koje informacije sa ličnim podacima. Ukoliko imate 14 godina ili više, a manje od 18 godina, vi izjavljujete da ste pregledali ovu Tačku zajedno sa vašim roditeljima ili starateljima i da vi i vaši roditelji ili staratelji razumete i slažete se sa ovim uslovima.

Ukoliko ste vi roditelj ili staratelj i dozvoljavate osobi mlađoj od 18 godina („Maloletno lice“) da koristi Usluge PRESSLIDER, slažete se da ćete: (i) nadgledati korišćenje Usluga ovog sajta od strane Maloletnog lica; (ii) preuzeti sve rizike u vezi sa korišćenjem Usluga ovog sajta od strane Maloletnog lica, uključujući prenos sadržaja sa i na veb sajtove trećih lica preko interneta; (iii) preuzeti odgovornost koja proizilazi iz korišćenja Usluga sa ovog sajta od strane Maloletnog lica; (iv) osigurati tačnost i istinitost informacija koja dostavlja Maloletno lice; i (v) preuzeti odgovornost kao i da ste vezani ovom Politikom privatnosti u smislu pristupanja i korišćenja Uslugama sa ovog sajta od strane Maloletnog lica.

Ova pravila o zaštiti privatnosti primenjuju se na sve korisnike, uključujući i one koji koriste Usluge bez registrovanja [ili prijavljivanja], kao i one koji se registruju [ili prijavljuju] radi korišćenja. Pravila se odnose na prikupljanje i korišćenje vaših ličnih podataka (tj. informacija koje identifikuju određenu osobu, kao što su puno ime ili e-adresa) od strane PRESSLIDERa line. Ona takođe generalno opisuju naše postupanje sa podacima koji nisu lične prirode (kao što su na primer, informacije o interesovanjima, demografski podaci, i podaci o korišćenju usluga).

2. PRIKUPLJANJE PODATAKA

PRESSLIDER i naši pružaoci usluga prikupljaju sledeće informacije o vama i od vas: Informacije za registraciju su informacije koje navodite prilikom registrovanja radi korišćenja Usluga, na primer: da biste otvorili nalog, ostavili komentar, prijavljivali se na konkurs ili nagradnu igru. Informacije za registraciju mogu biti informacije, koje uključuju ali se ne ograničavaju na: – ime, – prezime, – email adresu, – broj lične karte, – šifre, – pol, – adresu, grad i državu stanovanja, – poštanski broj, – datum rođenja – broj telefona, – Pristanak (DA ili NE) na Pravila i uslove, na Politiku privatnosti i na Pravila, odnosno Politiku o kolačićima (COOKIES), – Pristanak (DA ili NE) na „newsletter“ dopise.

Javno dostupne informacije i postovi se sastoje od komentara i sadržaja koje vi objavljujete prilikom korišćenja Usluga kompanije, kao i od podataka o vama koji prate takve komentare i sadržaje, koji mogu uključivati ime, korisničko ime, komentare, sviđanja, statuse, informacije o profilu, i sliku. Javno dostupne informacije i postovi su uvek javni, što znači da su dostupni svima i mogu se pojavljivati i kao rezultati pretrage zadate sa drugih platformi.

3. PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE I KORIŠĆENJE SAJTA

Svi detalji, dokumenta, ilustracije i žigovi koji su objavljeni na ovom sajtu su u vlasništvu PRESSLIDERa. Ništa sadržano na ovoj web stranici se ne može tumačiti kao dozvola za korišćenje bilo kog žiga koji je prikazan na ovom internet sajtu. Korišćenje sajta podrazumeva pretraživanje sajta, štampanje sadržaja web stranice ili čuvanje u elektronskom obliku i pristup i korišćenje sadržaja koji se nalaze na sajtu, pod uslovom da sva autorska prava i zaštitni žig PRESSLIDERa budu sačuvani. Korišćenje bilo kojeg dela ove web stranice u komercijalne svrhe ili njegovo uklapanje u bilo koju drugu publikaciju ili web stranicu je strogo zabranjeno.

4. GARANCIJE

PRESSLIDER je prikazala detaljne informacije koje se nalaze na ovom web sajtu koristeći interne i eksterne izvore, po svom najboljem saznanju i uverenju, i neprestalno nastoji da proširi i ažurira te informacije. PRESSLIDER ne daje garanciju kompletnosti, pouzdanosti, blagovremenosti ili tačnosti informacija na ovom web sajtu, bilo izričito ili prećutno. PRESSLIDER nema obavezu održavanja materijala i usluga dostupnih na ovoj web stranici, niti dostavljanja povezanih ispravki ili dopuna, te Vas stoga molimo da imate na umu da ove informacije, iako tačne na dan kada su objavljene, mogu biti zastarele. Stoga Vam preporučujemo da proverite svaku informaciju koju pročitate na ovom web sajtu pre nego što je upotrebite u bilo kom obliku. Ukoliko su Vam potrebni bilo kakvi saveti ili instrukcije u vezi sa našim uslugama, molimo Vas da nam se direktno obratite.

5. OGRANIČENA ODGOVORNOST

Pristupanjem ovom sajtu, korisnici ovog web sajta izjavljuju da su saglasni s činjenicom da koriste pristup ovom web sajtu i njegovom sadržaju na sopstveni rizik. Ni PRESSLIDER, niti treće strane koje učestvuju u snimanju, pisanju, produkciji ili prenošenju ovog web sajta ne mogu biti odgovorni za bilo kakvu direktnu, slučajnu, posledičnu, indirektnu ili bilo kakvu drugu štetu, troškove, gubitke ili povrede koje nastanu kao rezultat pristupa ili nemogućnosti pristupa ovom web sajtu, te korišćenja ili nemogućnosti korišćenja ovog web sajta, ili kao rezultat činjenice da ste se oslonili na informacije date na ovom web sajtu. Takođe, PRESSLIDER ne prihvata odgovornost za bilo koji gubitak prouzrokovan virusima koji mogu zaraziti Vaš kompjuter ili bilo koju drugu imovinu kroz upotrebu, pristup ili preuzimanje bilo kog materijala sa ove web stranice. Ukoliko odlučite da preuzimate materijal sa ove web stranice, činite to na sopstvenu odgovornost. Prenošenjem ili prijemom informacija sa ovog sajta ne zasniva se poslovni odnos odnos između Vas i PRESSLIDER, te niko od koristika ovog sajta ne treba da postupa, niti da se uzdrži od postupanja, na osnovu bilo koje informacije na ovom sajtu. Slanje poruka putem elektronske pošte ni u kom smislu ne obavezuje PRESSLIDER na zasnivanje poslovnog odnosa sa bilo kojim korisnikom ovog sajta.

6. WEB SAJTOVI TREĆIH LICA

Ovaj web sajt sadrži linkove/reference za web sajtove trećih lica. Obezbeđujući takve linkove, PRESSLIDER ne daje svoju saglasnost u pogledu sadržaja tih web sajtova. PRESSLIDER ne prihvata nikakvu odgovornost za dostupnost ili sadržaj tih web sajtova, niti odgovornost za štetu ili povredu koje nastanu kao rezultat korišćenja njihovog sadržaja, u bilo kom obliku. PRESSLIDER ne daje nikakvu garanciju da stranice za koje postoje linkovi pružaju informacije bilo kojeg kvaliteta. Korisnici pristupaju takvim web sajtovima na vlastiti rizik.

7. ODGOVORNOST KORISNIKA

Korisnik ovog web sajta je u potpunosti odgovoran za sadržaj i tačnost informacija koje šalje PRESSLIDER kao i za nekršenje prava bilo koje treće strane na koju se eventualno odnose te informacije. Korisnik daje svoj pristanak PRESSLIDER da objavi takve informacije, kao i da iste koristi u svrhu statističke analize ili za bilo koje druge poslovne svrhe, uključujući ali ne ograničavajući se na reprodukciju, razvoj, reklamiranje, prodaju i marketing, bez ikakvog ograničenja i bez ikakve naknade korisniku. Dostavljanjem informacija korisnik daje garanciju da poseduje vlasnička prava nad poslatim informacijama i materijalom, i da ima pravo, odnosno pristanak za postavljanje privatnih informacija, odnosno materijala, te da korišćenje istih od strane PRESSLIDER neće povrediti prava treće strane. PRESSLIDER ni u kom slučaju nije obavezi da objavi ili koristi dostavljene informacije ili materijal. Prilikom korišćenja web sajta i bilo kojih informacija ili materijala koji se nalaze na istom, korisnik je u obavezi da postupa u skladu sa svim primenjivim propisima. Svako neovlašćeno korišćenje servera i/ili ličnih i/ili finansijskih podataka koji su tamo sačuvani, bilo kakav prekid ili prestanak prenosa sa sajta, bilo kakve greške, virusi, trojanci ili slično, koji koji mogu biti preneti preko našeg sajta od strane trećih lica i/ili greške ili propusti u sadržaju, gubitak ili šteta nastali kao rezultat propusta u korišćenju bilo kog sadržaja na ili preko web stranice, a nastali su kao posledica neodgovarajućeg ili nepravilnog korišćenja, ne predstavljaju našu odgovornost, već potencijalna šteta nastala na taj način pada na vaš teret.

9. MERODAVNO PRAVO I NADLEŽNOST

Korišćenjem ovog sajta, saglasni ste da je za bilo kakvo pravno potraživanje ili utuženja vezano za ovaj web sajt ili njegovu upotrebu merodavno pravo Republike Srbije, a nadležan stvarno nadležni sud u Čačku.